Thomas Hauge
Thomas Hauge

Thomas Hauge

Psykiatrisk sykepleier og psykoterapeut

  • Min grunnutdanning er sykepleier med videreutdanning i psykiatri. Jeg har nå jobbet innen dette fagfeltet i over 40 år bl.a. på Dikemark, Blakstad, Bjørnegård og Modum Bad.

  • Dette har gitt meg mye og variert samtaleerfaring og stor bredde. Jeg tror jeg kan si at intet menneskelig er meg fremmed.

  • Jeg er godt kjent med kirkelandskapet og kristenlivet, men med åpenhet og respekt for andre livssyn og religioner. For noen år siden jobbet jeg som diakon her i Asker.

  • Min interesse for gode samtaler og relasjoner har motivert meg til å ta to omfattende videreutdanninger innen psykoterapi. Først Følelsesbevissthet (Affektbevissthet) 3 år, så Gruppepsykoterapi (IGA) 3 år. Begge utdanningene innebærer egenterapi og veiledning.

  • Derfor vet jeg også hvor utfordrende det kan være å motta hjelp.

  • Selv om jeg nå er delvis pensjonist, ønsker jeg fortsatt å kunne være til hjelp og nytte for andre. Det er også en stor glede for meg å kunne bidra i en kirkelig sammenheng, da kirken har gitt meg så mye, helt siden jeg var helt ung.

  • Velkommen til meg de som måtte ønske seg en god samtale!