Marianne M. Iversen
Marianne M. Iversen

Marianne M. Iversen

Gestaltterapeut

  • Jeg arbeider som gestaltterapeut i egen privat samtalepraksis, og har gjort det siden år 2000. Her møter jeg unge, voksne og eldre, par, familier og enestående i veldig forskjellige livssituasjoner.

  • Noen kommer med en helt klar situasjon de vil snakke om, noen ønsker å sortere tanker og reaksjoner, noen står midt i en krise eller har noe foran eller bak seg som det er vanskelig å bli ferdig med.

  • En overskrift over det jeg har jobbet mest med er konflikt, krise, stress og slitasje. Det kan gjelde arbeidsliv, familieliv, parforhold, selvbilder, tvil og fortvilelse, håp og tro.

  • Jeg er utdannet gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt i 1998. I flere år har jeg vært tilknyttet et fagmiljø som jobber med håndtering av traumer.

  • Tidligere i livet har jeg arbeidet med personalsaker og HR i kommune og kirke.

  • Mine første år i arbeidslivet var jeg sivilingeniør og jobbet med produksjonsplanlegging i en industribedrift.

  • I mange år har jeg vært på retreat og opplevd at det har vært gode steder å kunne snakke om livet slik det er istedenfor slik det burde være.

  • Jeg ønsker å bidra til å legge til rette for slike gode samtalesteder også i kirkene i Asker.