Evy Kjønigsen
Evy Kjønigsen

Evy Kjønigsen

Psykiatrisk sykepleier (pensjonist)

  • Jeg har vært pensjonist i mange år. De siste femten årene av mitt yrkesaktive liv jobbet jeg på psykiatrisk avdeling som psykiatrisk sykepleier med pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Det var lærerikt, utfordrende og veldig spennende. Siden 2009 har jeg vært med og ledet sorggrupper gjennom kirken i Asker prosti. Jeg har opplevd det veldig meningsfullt og givende å møte mennesker i sorg og krise og få gå sammen med dem gjennom den første vanskelige tiden etter et dødsfall.

  • Tidligere har jeg vært gjennom kurs i sjelesorg, tatt gestaltveilederutdanning, og jeg har vært gjennom opplæring og praktisering av åndelig veiledning på Lia Gård. Jeg har periodevis hatt mennesker til samtale hos meg over lengre tid. Jeg har selv erfaring med å gå til sjelesorg og jeg går jevnlig til åndelig veiledning. Det å være på retreat med jevne mellomrom har vært en bærebjelke i livet mitt.

  • Når jeg nå går inn i denne tjenesten, er det fordi jeg har et genuint ønske om å være medvandrer for mennesker som trenger lyttende ører og øyne som ser dem akkurat der de er i livet sitt.