Andreas Øksnes
Andreas Øksnes

Andreas Øksnes

Sokneprest i Heggedal

  • Jeg er prest i Den norske kirke og har jobbet som feltprest i Forsvaret siden 2015. Fra vinteren 2023 er jeg sokneprest i Heggedal menighet.

  • Som feltprest har jeg vært samtalepartner for både ansatte og vernepliktige soldater. Samtalene er preget av livskriser, savn, mangel på mestring, familierelasjoner, kjærlighetsrelasjoner, tro og tvil - helt vanlige bekymringer og utfordringer. Dette er en stor del av jobben min, og årlig har jeg hatt ca. 300 slike samtaler.

  • Jeg har tatt videreutdanning innen sjelesorg. I 2018 tok jeg Pastoral Klinisk Utdanning (PKU) 501, og i 2022 tok jeg PKU 502. Planen er å ta en mastergrad i klinisk sjelesorg.

  • Å gi mennesker anledning til å snakke sant om livet og lufte tankene sine, er noe jeg finner svært meningsfullt. Det ønsker jeg å være med å legge til rette for i Asker.